Židovská komunita v Čechách a na Moravě v období normalizace

Volný čas
Spolek Synagoga Klatovy, z. s., ve spolupráci s Městskou knihovnou Klatovy vás zvou na přednášku PhDr. Leo Pavláta, ředitele Židovského muzea v Praze. Přednáška ředitele Židovského muzea v Praze s následnou diskusí se bude zabývat vztahem státních institucí k židovským komunitám v období 1969-1989 – mimo jiné působením Stb v tomto prostředí, ničením židovských památek, židovským disentem a samizdatem. Vstupné dobrovolné.

Termíny