Ludmila Kozáčková/ŽIVOT V KOSMICKÉ HARMONII A ANDĚLSKÉ PŘÍRODĚ

Volný čas

vstupné 300 Kč,
Pro velký zájem je třeba si místo rezervovat zasláním vstupného na č.u. 305668001/5500 - do info pro příjemce napište KOZÁČKOVÁ, své jméno a telefon prosím .Tajemné vazby mezi přírodou, planetami, tělem člověka a vědomím člověka nám umožňují ocitnout se již dnes v ráji a začít prožívat svoji mladost i v pokročilém věku. Nové vlastnosti bylin a květin. Není člověka, který by neměl někde někoho. Vše se transformuje, vše se mění. Co jsme ztratili, můžeme nalézt nové a krásnější. Úloha Panny Marie - Božského ženského principu. Jak být šťasten a činit šťastnými lidi kole sebe. 


http://www.duchovniprednasky.estranky.cz/clanky/program---kveten.html
Účinkují

Mgr. Ludmila Kozáčková

www.amezdas.cz

V minulém století jsem pracovala v andělsko lidském společenství české mystičky Boženky Cibulkové, skrze kterou Kristus oznámil transformaci lidského těla a Země již v roce 1976.

V roce 2009 se mi otevřel nový pohled na Zemi a její přírodu, na planety a na vesmír a na bytosti ve hmotě i za ní. Ve stejném roce se mnou začal komunikovat o transformaci v přítomnosti i budoucnosti Kristus i vysoké bytosti andělské, archandělské a vesmírné. V mém duchovním vnímání se rozklenula existence andělských světů i světů mimozemských civilizací. Začal se mnou komunikovat svět pozemské přírody a otevírat mi svoje hojivé a uzdravující energie a ukazovat svoji účast na transformaci lidského těla. 

Byl mi dán vhled do tajemství lidské řeči, jejích energetických vazeb a kódů. Tuto schopnost uplatňuji při očistných jazykových duchovních kurzech skrze setkání s jazykovou energetickou strukturou angličtiny. Mají charakter kurzů angličtiny z hlediska vibrací a energií lidské řeči; účastníci těchto kurzů získávají nebo si prohlubují znalost anglického jazyka. Tyto kurzy propojují s přírodou a otevírají komunikaci s přírodou. Jsou zároveň kurzy osobnostní identity a národní jazykové identity.

Propaguji všeobecné duchovní vzdělávání bez omezení na lidem vnucený omezený matrix sdělovacích prostředků a současného školství.

Termíny