Konference "České děti a angažovanost"

Volný čas

"Jaké dnes potřebujeme občanské vzdělávání v ČR?", "Jak naučit žáky, že mají nejen práva, ale i povinnosti?"

CEDU (při GEMINI, o. s.) a COV (při MU v Brně) společně pořádají konferenci k výchově k občanství, která je otevřena všem učitelům ZŠ, SOŠ i GYM, rodičům, ale i širší veřejnosti. Workshopy, občerstvení, metodické materiály i drobné dárečky dostanou účastníci zdarma.

 

TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ:

3. 5. 2012 Ostrov u Karlových Varů: Dům kultury Ostrov, Mírové náměstí 733PŘIHLÁSIT SE NA KONFERENCI MŮŽETE ZDE.
Účinkují

ÚČAST NA PANELOVÉ DISKUSI PŘISLÍBILI: Jan Sokol, Ondřej Liška, Anna Putnová, Marcel Chládek

PARTNEŘI A SPOLULEKTOŘI: učitelé a žáci z našich partnerských škol

LEKTOŘI: odborníci z CEDU a COV

Anotace workshopů

Workshopy lektorované CEDU:

Žákovský parlament již od 1. třídy?!

Řekneme si, proč některé školy nelení a zapojují do života školy i nejmladší žáky. Zmíníme příklady úspěšných žákovských projektů. A budeme-li již o nezbytnosti žákovského parlamentu na prvním stupni přesvědčeni, podíváme se na to, jaké podmínky bychom mu měli na škole vytvořit (jak například druhostupňový parlament rozšířit o mladší žáky, apod.).

 

Získejme titul „Škola pro demokracii"

Představíme si Standardy „Škola pro demokracii“ popisující školu, která efektivně podporuje smysluplnou žákovskou participaci.

Jestli škola Standardy naplňuje, to už zjistí žáci. Společně ale probereme, jak je do mapování zapojit a v naplňování Standardů podpořit.

A co dělat, když naše škola Standardy naplňuje? Přihlaste se do soutěže o získání titulu „Škola pro demokracii“.

 

Co v našem parlamentu děláme a proč nás to baví? Žáci vám to poví!

Členové žákovských parlamentů ze zapojených škol představí svou činnost s ohledem na zlepšování demokratického klimatu ve škole. Co se jim daří/nedaří. Co považují pro svou práci za klíčové. Jak vnímají sebe, v rámci celé školy. Zároveň bude prostor pro vaše otázky a jejich odpovědi.

 

Jak ve třídě dobře zvolit zástupce do třídní samosprávy či žákovského parlamentu

Stáváme se vám, že zvolíte jako předsedu třídy někoho, kdo se na to nehodí? V rámci workshopu se zaměříme na to, co konkrétně může třídní učitel udělat pro dobré volby do třídní samosprávy nebo žákovského parlamentu. Shrnutí principů vedoucích k úspěšným volbám si odnesete s sebou a budete je moci kdykoli využít při práci se třídou.

 

Jak spojit náročnou práci učitele s osobní vyrovnaností. A jde to vůbec?

Role koordinátora žákovského parlamentu a učitele vůbec může být někdy docela náročná.

Co můžeme dělat pro to, abychom tuto roli zvládali s radostí anebo alespoň bez vrásek?

Vyzkoušíme si několik praktických tipů, jak si dobít baterky, jak si určit priority, zjistíme, jestli již nám náhodou nehrozí vyhoření...

Na vyrovnanosti učitele totiž záleží.

 

Workshopy lektorované COV:

- 3x dílna dobré praxe s učiteli v rolích lektorů
- Ozkoušené lekce z www.vychovakobcanstvi.cz
- Nové metodické materiály Rady Evropy

 

 POZVÁNKA NA KONFERENCI VE FORMĚ LETÁKU KE STAŽENÍ:

Konference_cedu_cov_letak_final.pdf

 

 

Tato konference se koná v rámci projektů Celonárodní síť pro podporu výchovy k lidským právům a aktivnímu občanství - Centrum občanského vzdělávání, Žákovské parlamenty S.O.S. a Model respektujícího žákovského parlamentu. Projekty jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

 

Další dokumenty k akci

  
Kontakty

www.cedu.cz

Termíny