DEN ZEMĚ - 24. DUBNA

Volný čas
Při příležitosti oslav DNE ZEMĚ budeme prodávat výrobky uživatelů klubu duševního zdraví - pletené košíky, dřevěné ptačí budky a náramky z korálků. Prodej bude probíhat dne 24. dubna 2012

Termíny