Neznámý svět drobných savců

Volný čas
Putovní výstava představuje 59 druhů drobných savců žijících u nás pomocí velkoplošných fotografií i preparátů. Připravily ji Národní muzeum v Praze, Blatské muzeum v Soběslavi a Chebské muzeum. Své sbírkové předměty představuje i Muzeum regionu Valašsko. Hlavním autorem výstavy je dlouholetý pracovník Národního muzea v Praze, zoolog RNDr. Miloš Anděra, CSc., který se celoživotně zabývá drobnými savci a jejich rozšířením na území celé České republiky.

Termíny