Charitativní velikonoční koncert pěveckého sboru Sonet

Volný čas
Pěvecký sbor Sonet pořádá v neděli 22. dubna v 17.00 hodin v kostele Dolního sboru ČCE ve Vsetíně charitativní velikonoční koncert J. S. Bach – Janovy pašije. Spoluúčinkuje pěvecký sbor Dvořák ze Zlína, orchestr Collegium musicum a sólisté. Diriguje: Josef Surovík. Koncert se koná pod záštitou místostarostky Vsetína Květoslavy Othové a jeho výtěžek je určen na podporu obecně prospěšné společnosti Domov Jitka ve Vsetíně.

Termíny