Jan Kudláček - Pohádková blata

Volný čas
Výstava ilustrací předního českého ilustrátora dětských knížek. Tento akademický malíř a grafik, studoval na Státní grafické škole a na Akademii výtvarných umění v Praze. Zabývá se malbou a grafikou, těžiště jeho práce však spočívá v ilustraci především dětských knih. Za ilustraci byl mnohokrát oceněn doma i v zahraničí. Zúčastnil se desítek zahraničních a domácích výstav. Vernisáž proběhne 4. dubna v 18.30. Úvodní slovo pronese Mgr. Josef Fantura a k výstavě promluví Mgr. Jan Buchta. V hudebním programu vystoupí Lužičtí mužáci a Dětská cimbálová muzika z Lužic.

Termíny