Cesty vína + koncert: Slávek Janoušek a Radim Zenkl

Volný čas
Putování ke kořenům révy vinné - letošní téma: Cestami cisterciáckého řádu / 14.00 zahájení, povídání Mgr. Jiřího Mitáčka, Ph.D. a Doc. PhDr. Luďka Galušky CSc. / FS a CM Liša z Modré, FS Střešňa z Jalubí, MS z Modré / ochutnávka vín starých odrůd / 16.00 koncert Slávka Janouška a Radima Zenkla

Termíny