Den pro Izrael

Volný čas
Staronová šance k přátelství. Dopolední bohoslužba s kázáním na téma: Význam Izraele pro křesťany - RNDr. Mojmír Kallus - předseda ICEJ ČR. Odpolední vystoupení velvyslance Státu Izrael - J. E. Jaakov Levy. Odpolední bloky přednášek M. Kostky a D. Žingora, Výstava obrazů Sylvy Chludilové v Galerii Efram, Komorní písničkový pořad M. Kubátové, Večer chval a modliteb za Izrael. V rámci programu proběhne veřejná sbírka na podporu vzdělávací činnosti křesťanského oddělení muzea holocaustu Jad Va-šem v Jeruzalémě. Detailní program naleznete na www.staronovasance.cz.

Termíny