DEN ZEMĚ

Volný čas
Kampaň zaměřená na ochranu životního prostředí: tradiční jarní úklidy, poznávací exkurze, výtvarné soutěže, osvětové výstavy a přednášky, výukové programy aj. Organizuje: odbor investic a údržby Dita Šprinclová

Termíny