Tradiční krojované hody, oslava k výročí 700 let obce

Volný čas
Večerní taneční zábava ve 20.00 hod., hraje dechová hudba Hornobojané, v sále obecního úřadu výstava fotografií obce Horní Věstonice, setkání rodáků.

Termíny