Tradiční Anenské hody

Volný čas
Po oba dny krojovaný průvod obcí, předání práva, večerní taneční zábava.

Termíny