Život v tropech II

Volný čas
Výstava o fauně a flóře tropického pásu

Termíny