Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ

Volný čas
Závěrečná výstava. Zahájení 1. 6. 2012 v 17.00 hod.

Termíny