Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na lidové nástroje

Volný čas
Celostátní kolo soutěže ve hře na cimbál a dudy.

Termíny