Den Země

Volný čas
Ekologické hry a soutěže, volný vstup do Jeskyně Na Turoldu, koncert, divadlo.

Termíny