Jan Adam I. Liechtenstein

Volný čas
300 let od úmrtí raně barokní osobnosti připomene dobu, historii rodu, rodové vazby s Dietrichsteiny a Mikulovem. Vernisáž výstavy proběhne 31. 3. 2012 v 16.00 hod.

Termíny