Regionální kyjovské předkolo soutěže verbířů

Volný čas
Hraje CM Petra Šrahulka v KD v Miloticích.

Termíny