Otevírání pramenů / Přehlídka historických vozidel

Volný čas
Výjezd ve 13:30 hodin od požární stanice, přehlídka u Jurkovičova domu.

Termíny