Jak využít práci českých a zahraničních dobrovolníků v NNO

Volný čas
Kurz pro pracovníky, kteří se podílí na vedení organizace, plánují aktivity a pracují s dobrovolníky, dále pro dobrovolníky a zájemce o dobrovolnictví / Cena kurzu: 100Kč / Bližší informace na www.akropolis-uh.cz, info@akropolis-uh.cz, tel. 608 851 095

Termíny