Jarní šústí IV.

Volný čas
30.3. v 17:00 - Ukázky techniky výroby panenek ze šústí a zpracováním šústí kroucením: paní Ludmila Kočišová (Vnorovy), Rozálie Blažková (Osvětimany), Maruška Bilíková a Maruška Šuranská (Babice). Jarně laděné pásmo souboru HRADIŠŤÁNEK III. za doprovodu CM Ohnica. Šústí a kraslice všude kolem nás - atmosféru blížících se Velikonoc navodí také sbírka klasických kraslic i novotvarů a hejno čerstvě vylíhnutých kuřátek, připraveno bude kulinářsky hodnotné a inspirativní občerstvení na téma Všechno živé pochází z vajec!

Termíny