ZZVJ Přerov

Volný čas
SŠZe Přerov pořádá zkoušky základního výcviku pro získání jezdecké licence.

Termíny