O hledání domnělého Metodějova hrobu na Stupavě

Volný čas
Beseda s doc. PhDr. Ludkem Galuškou, CSc., Mgr. Jiřím Galuškou a PaedDr. Jiřím Jilíkem / Vstupné 20 Kč

Termíny