Čaj o páté aneb swingová tančírna

Volný čas
Hraje Eager Swingers na KD. Pořádá Obecní kulturní dům ve Svatobořicích-Mistříně. Podvečer bude probíhat ve stylu taneční kavárny. Posezení u stolů s občerstvením. Přijďte si zatančit nebo jenom poslechnout pěknou muziku.

Termíny