Design, sklo a prostor

Volný čas
Z tvorby ateliérů produktového a prostorového designu Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Vernisáž proběhne 6. 9. 2012 v 17.00 hod.









Termíny