HISTORICKÉ SOUVISLOSTI JUBILEJNÍHO ROKU 1912 A VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI SPOJENÉ SE SV. HOSTÝNEM

Volný čas
Představení sborníku 50 osobností spojených se Sv. Hostýnem a přednáška Mgr. Petra Cekoty, Dalibora Kolbingera a PhDr. Josefa Paly.

Termíny