Výstava prací bývalých absolventů školy spojená s výstavou EKO FLORA

Volný čas
Obrazce vytvořené z vršků pet lahví žáky ZŠ – v budově ZŠ Hovorany.

Termíny