Problémy vzdělávací politiky v ČR

Volný čas
Přednáška a beseda s Ing. Michaelou Šojdrovou (ředitelka vnějších vztahů České školní inspekce) v Městské knihovně.

Termíny