Pálení čarodějnic

Volný čas
Pořádá Spektrum Žádovice, o.s. na hřišti TJ Sokol. Dětský slovácký krúžek Púpavěnka.

Termíny