Vítání ptačího zpěvu

Volný čas
Pokračování oslavy Dne Země, procházka s ornitologem Karlem Šimečkem, probíhá ve spolupráci s Českou ornitologickou společností. Sraz v 8:00 h u „sýpky“ v Miloticích. Projdeme se k Písečnému rybníku v Miloticích. Budeme se učit poznávat ptáky podle zpěvu, projdeme se krásnou jarní přírodou. Návrat cca v 11:00 h. S sebou vzít pohodlnou turistickou obuv, dalekohled, pro případ deště pláštěnku. V případě velmi deštivého počasí se akce nekoná.

Termíny