Můj život

Volný čas
Beseda se sochařem Jaroslav Jurčákem v přednáškovém sále.

Termíny