Energetická obrana organismu

Volný čas
Přednáška Ing. Vinci Lászla (chiropraktik) ve studovně-čítárně.

Termíny