JARMARK ŘEMESEL

Volný čas
V prodejní hale se uskuteční druhý „Jarmark řemesel“. Je určen pro všechny, kteří mají zájem o kreativitu a chtějí si vyzkoušet různé výtvarné a řemeslné techniky.Pozváni budou kreativci ze širokého okolí.

Termíny