Zlínské jaro

Volný čas
Festival demokracie a občanské společnosti Zlínské jaro proběhne ve čtyřech velmi pestrých tematických dnech 3. - 6. května. Den přemýšlení – diskuze v Městském divadle ve Zlíně, kterých se zúčastní významné osobnosti naší společnosti, jako Meda Mládková, Jiřina Šiklová, Erik Tabery a další. Den tvůrčí - happeningy v ulicích, projekce a výstavy. Den pracovní je pro občany příležitostí pomoci svému městu. Den sváteční - prezentace dobrovolnických organizací na nám. Míru, koncerty a vystoupení na pódiu. Více informací naleznete na stránkách festivalu: www.zlinskejaro.cz.

Termíny