Sbírka uzávěrů od PET lahví, CD a DVD nosičů

Volný čas
Suroviny můžete nosit na ředitelství charity nacházející se na Velehradské třídě, kde je umístěna sběrná nádoba. Materiál bude následně předán k recyklaci a použit např. k výrobě kompostérů, pytlů na odpadky či obalových folií. / Zdroj: http://hradiste.net/

Termíny