XVII.ROČNÍK VÝSTAVY KONÍ NA VALAŠSKU

Volný čas
Tradiční výstava koní s kombinovanou soutěží pro chladnokrevné koně- jednospřeží.

Termíny