KRAJINY SNŮ

Volný čas
Výstava obrazů Zdeňka Hajného s unikátní projekcí Vesmírná píseň. Jako host s textilními aplikacemi vystavuje Milen Benešová.

Termíny