POUPATA

Volný čas
Český film režiséra Zdeňka Jiráského postihuje svět zoufalých sociálních vztahů a charakterů toužících se vymanit z osudově daného prostředí a uskutečnit svůj sen o normálním životě. Nevyhnutelná krutost, s jakou se příběhy všech postav prolínají, připomíná v mnohém britská sociální dramata devadesátých let, včetně černého humoru, který jednotlivé situace jaksi bezostyšně doprovází. V hlavních rolích Vladimír Javorský, Malgorzata Pikus, Marika Šoposká a další. V českém znění. Mládeži od 12 let přístupno. Vstupné: 64 Kč

Termíny