Umění 1. poloviny 20. století

Volný čas
Pravidelně obměňovaná výstava je jen dílčím pohledem do sbírky galerie. V nynější podobě se soustředí na umění 1. poloviny 20. století a přestavuje senzualisticky orientované autory přelomu století, počátky české moderny s představiteli Osmy a Skupiny výtvarných umělců, přes poválečný příklon ke klasickým hodnotám až po surrealismus a existenciální reakci na události 40. let. Jedná se například o díla Jakuba Schikanedera, Antonína Slavíčka, Emila Filly, Josefa Čapka, Rudolfa Kremličky, Jindřicha Štýrského,Toyen a dalších.

Termíny