OSLAVA DNE ZEMĚ V UHERSKÉM BRODĚ

Volný čas
Program zajišťuje Dům dětí a mládeže ve spolupráci s městem Uherský Brod. Soutěže a hry – prodej eko produktů – výstavy – informace o ekologii. Město Uherský Brod - „Uherský Brod třídí!!!“, kompostéry, projekty v oblasti životního prostředí. Dům dětí a mládeže – výtvarné dílny, ekohrátky, hřbitov odpadků. DK - Hvězdárna – pozorování dalekohledem. Školy - Základní školy – dopis pro Zemi, sbírka víček PET lahví, Mateřské školy – výstavky, Střední školy – sázení, práce se dřevem. Spolupracující a nestátní neziskové organizace - Český svaz chovatelů – výstava domácích zvířat, Český svaz včelařů – včelí produkty, práce včelaře, Český svaz zahrádkářů – informační stánek, Moravský rybářský svaz – MO UB – živé ryby. Rostlinolékařská poradna, Luisa, Ekoporadna, SOS, Veronica. Prodej výrobků - zdravá výživa-Fair Trade, keramika, košíky, moštárna Hostětín. Prezentace spolupracujících firem v oblasti ekologie – RPG RECYCLING, RUMPOLD UHB, SVK, EKOBAT, ELETROWIN, EKOKOM, ASEKOL. Zahrada Panského domu – od 8.00-13.00 hodin, Agmopol – ovce, AGILITY, Kinologický klub – ukázky výcviku psů. Na náměstí přineste vršky od PET láhví pro charitativní účely a za malý vysloužilý elektrospotřebič dostanete drobný dárek z fy ELEKTROWIN.

Termíny