Barevný svět letadel

Volný čas
Soubor reprodukovaných kreseb výtvarníka Vladimíra Bidla (1926–1997) zachycuje letadla jako umělecký a reklamní objekt. Výtvarné zobrazení dodává ryze technickému světu radostnější atmosféru plnou barev. Náhle získává romantický nádech v kontrastu k přírodě a historické architektuře. Výběr akvarelů lze také vnímat jako obrázkové dějiny československé aviatiky 20. století.

Termíny