Život v tropech

Volný čas
Výstava o fauně a flóře tropického pásu.

Termíny