IX. Ždánický histopedál

Volný čas
IX. ročník Ždánického histopedálu se slovenskými přáteli, s dětskou jízdou zručnosti, soutěžní jízdou elegance v historických kostýmech a společnou pohodovou jízdou cyklistů bez rozdílu věku a kola do sousední obce Lovčice. Pořádá město Ždánice, DDM ve Ždánicích, obec Lovčice a obec Sekule v zámeckém parku ve Ždánicích. Všichni účastníci musí dodržovat pravidla o provozu na pozemních komunikacích a zúčastňují se na vlastní nebezpečí. Akce není pojištěna. O občerstvení na trati bude postaráno.

Termíny