ŽIVÝ BETLÉM

Volný čas
- lidová hra o narození Ježíše podle Evangelia sv. Matouše

Termíny