Vánoční slavnosti

Volný čas
Jarmark, kulturní program, tradiční tichý ohňostroj.

Termíny