Den řemesel a setkání kovářů

Volný čas
22. ročník setkání mistrů starých řemesel, svoji dovednost předvedou kováři, tesaři, kameníci, bednáři, klempíři, dráteníci ...

Termíny