Májové zpívání

Volný čas
Zpívání u příležitosti 10 let ženského pěveckého sboru krúžku - účinkují domácí pěvecké sbory za doprovodu cimbálové muziky a hosté.

Termíny