"A BYL OD OBCE VYVOLENÝ PUDMISTR DO PŘÍSAHY VZAT..."

Volný čas
Obecní správa na východní Moravě v první polovině 19. století. Ředitel Státního okresního archivu Uherské Hradiště Lukáš Čoupek nastíní ve své přednášce podobu i fungování úředních institucí, řídících vztahy mezi vesnickým obyvatelstvem a jeho vrchností v době, která těšně předcházela zrušení poddanství a zavedení obecní samosprávy moderního typu.

Termíny