DEN ZEMĚ V KOVOSTEELU

Volný čas
Ekoaktivity, třídění odpadů a jiné hry. Reprezentace DDMUB na velké akci v Kovosteelu ve Starém Městě, informace: M. Kadlecová.

Termíny