Kontrolní den 60 - ti denního testu chladnokrevných hřebců

Volný čas
Chovatelské akce 2012 , ZH Tlumačov

Termíny